Γεύσεις » Popcorn » Cheesy Xplosion

Μαζί με το Barbeque αποτελεί τη "δύναμη κρούσης" στις αλμυρές προτάσεις μας... full γεύση, full απόλαυση για τους εραστές των αλμυρών σνακς.

Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη (GDA)

* υπολογισμένα για μερίδα 25g

Θερμίδες Σάκχαρα Λιπαρά Κορεσμένα Νάτριο
105  5% 0,9g  1% 4,6g  7% 0,6g  3% 0,2g  8%

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Δείτε στις διαθέσιμες συσκευασίες, κάνοντας κλικ σε μια από τις παρακάτω εικόνες... Όταν ανοίξουν, χρησιμοποιήστε τα βελάκια ή το ροδάκι του mouse πάνω από τις εικόνες, για να περιηγηθείτε σε αυτές!

Tin