Γεύσεις » Popcorn » Savory Mix

Γιατί να πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα σε τόσες θεϊκές γεύσεις, εφόσον μπορείτε να τις έχετε όλες... Classic, Barbeque και Cheesy Xplosion σε έναν συνδυασμό πραγματική απόλαυση...

Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη (GDA)

* υπολογισμένα για μερίδα 25g

Θερμίδες Σάκχαρα Λιπαρά Κορεσμένα Νάτριο
105  5% 0,9g  1% 4,6g  7% 0,6g  3% 0,3g  13%

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Δείτε στις διαθέσιμες συσκευασίες, κάνοντας κλικ σε μια από τις παρακάτω εικόνες... Όταν ανοίξουν, χρησιμοποιήστε τα βελάκια ή το ροδάκι του mouse πάνω από τις εικόνες, για να περιηγηθείτε σε αυτές!

Tin