ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέες βιολογικές γεύσεις

Δημοσιεύτηκε 06/06/2011, στις 12:29

BIO Vanilla Caramel και BIO Dark Choco οι δύο νέες γεύσεις.

Μετά την πιστοποίηση το 2010 της ελαφρά αλατισμένης γεύσης μας BIO Classic από τον Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, προστίθενται ακόμα δύο νέες βιολογικές γεύσεις ΒΙΟ Vanilla Caramel και ΒΙΟ Dark Choco.